بسم الله الرحمن الرحیم

خوش آمدید


از وصایای مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی:

من پنجاه سال است دارم اسلام می خوانم، بگذار خلاصه اش را برایت بگویم : 


واجباتت را انجام بده، به جای مستحبات، تا می توانی به کار مردم برس،

کارمردم را راه بینداز.

اگر قیامت کسی از تو سوال کرد بگو فاضل گفته بود ...